Fara í efni

Breytingatillögur á Aðalskipulagi í kynningu

Tvær tillögur að breytingu á Aðalskipulagi Hveragerðisbæjar 2017-2029.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar hefur samþykkt að kynna íbúum Hveragerðisbæjar og öðrum hagsmunaaðilum tvær eftirtaldar breytingartillögur að Aðalskipulagi Hveragerðisbæjar, í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010:

1.  Hlíðarhagi – Fjölgun íbúða.

Um er að ræða tillögu að breytingu á aðalskipulagi, sem nær til 1,8ha. svæðis fyrir íbúðarbyggð ÍB5 og afmarkast til vesturs af Hamrinum, til norðurs af opnu svæði, til vesturs af Breiðumörk og til suðurs að íbúðarbyggð við Laufskóga. Breytingartillagan felur í sér að þéttleiki byggðar á svæðinu fer úr 15 íbúðum/ha. í 25 íbúðir/ha. með áherslu á lítil fjölbýli og raðhús. Meginmarkið tillögunnar er að nýta svæðið betur með litlum og millistórum íbúðum í góðum tengslum við aðliggjandi byggð, útivistarsvæði og þjónustu.

Fylgigögn breytingatillögu:

Samhliða auglýsingu á ofangreindri tillögu að breytingu á aðalskipulagi svæðisins er jafnframt auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi svæðisins, til samræmis við aðalskipulagstillöguna.

Breytingartillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar að Breiðumörk 20 og eru auk þess aðgengilegar á heimasíðu Hveragerðisbæjar www.hveragerdi.is Jafnframt verður tillaga að deiliskipulagi við Varmá til sýnis í verslunarmiðstöðinni Sunnumörk.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast skipulagsfulltrúa Hveragerðisbæjar í síðasta lagi mánudaginn 3. maí 2021, annaðhvort á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar að Breiðumörk 20, 810 Hveragerði eða á netfangið gfb@hveragerdi.is.

2.  NLFÍ, Heilsustofnun – Nýtt íbúðarsvæði.

Um er að ræða tillögu að breytingu á aðalskipulagi sem nær til 11,7ha. svæðis, sem Náttúrulækningafélag Íslands hefur til umráða og afmarkast til suðvesturs af Þelamörk og íbúðarbyggð við Lækjarbrún, til norðvesturs af Grænumörk og opnu svæði á Fagrahvammstúni, til norðausturs af strandsvæði meðfram Varmá og til suðausturs af fyrirhugaðri íbúðarbyggð við Hólmabrún. Skv. gildandi aðalskipulagi eru tveir landnotkunarreitir á svæðinu, S8-Samfélagsþjónusta og VÞ6-verslun-og þjónusta. Breytingartillagan felur í sér nýjan 2,8 ha. landnotkunarreit fyrir íbúðarbyggð ÍB14, sem staðsettur er við Þelamörk á milli Lækjarbrúnar og Hólmabrúnar. Sá hluti VÞ6 reitsins, sem eftir stendur, rennur saman við S8 reitinn. Meginmarkmið tillögunnar er að skapa betri grundvöll til frekari uppbyggingar á starfsemi Heilsustofnunar NLFÍ og þjónustu tengdri henni og þétting íbúðarbyggðar.

Fylgigögn breytingatillögu:

Breytingatillagan liggur frammi á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar að Breiðumörk 20 og eru auk þess aðgengilegar á heimasíðu Hveragerðisbæjar www.hveragerdi.is. Jafnframt verður tillaga að deiliskipulagi við Varmá til sýnis í verslunarmiðstöðinni Sunnumörk.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast skipulagsfulltrúa Hveragerðisbæjar í síðasta lagi mánudaginn 3. maí 2021, annaðhvort á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar að Breiðumörk 20, 810 Hveragerði eða á netfangið gfb@hveragerdi.is.

 

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Síðast breytt: 12.03.2021