Fjárhagsaðstoð

Fjárhagsaðstoð frá Hveragerðisbæ fer eftir 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og reglum um fjárhagsaðstoð sem samþykktar voru 15. nóvember 2007.

Upphæð fjárhagsaðstoðar tekur mið af tekjum umsækjanda eða hjóna/sambúðarfólks og ákveðinni grunnfjárhæð sem er frá 1. jan. 2009 fyrir einstakling kr. 117.180 og fyrir hjón kr. 187.488 Aðstoðin er í formi styrks eða láns.

Hverjir eiga rétt?

Í 19. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga segir m.a. að hverjum manni er skylt “að framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn yngri en 18 ára”. Verði einstaklingur að leita eftir aðstoð sveitarfélagsins um þetta þarf hann að vera fjárráða og eiga lögheimili í bænum. Sjálfstætt starfandi einstaklingar þurfa að hafa lagt inn vsk-númer sitt. Fjárhagsaðstoð er veitt í tengslum við önnur úrræði, t.d. ráðgjöf og leiðbeiningar.

Hvernig er sótt um?

Sótt er um fjárhagsaðstoð hjá félagsmálastjóra. Eftirtalin gögn þurfa að fylgja umsókninni:

  1. Tekjuseðlar (laun/bætur) fyrir síðustu 2 mánuði.
  2. Nýjasta skattframtal og álagningarseðill.
  3. Skráning í Svæðisvinnumiðlun Suðurlands eða læknisvottorð um óvinnufærni.
  4. Önnur gögn eða gjöld sem við geta átt, s.s. yfirlit yfir greiðsluþjónustu.
  5. Dvalarleyfisskírteini frá Útlendingastofnun hafi umsækjandi erlent ríkisfang.

Umsókn þarf að vera undirrituð af umsækjanda.

Er fjárhagsaðstoð framtalsskyld og skattskyld?

Allir fjárhagsstyrkir eru skattskyldir og af þeim er dregin staðgreiðsla skatta. Áríðandi er að skila inn skattkorti a.m.k. degi áður en til greiðslu kemur Á skattframtali ber að telja fram til tekna þá aðstoð sem veitt hefur verið í formi styrks en launaseðlar eru sendir út í janúar ár hvert. Fjárhagsaðstoð sem veitt er á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga er ætíð endurkræf.