Deiliskipulags áætlanir


Hveragerðisbær – Skipulagsauglýsing.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 14. mars 2019 að auglýsa tillögur að breytingum á eftirtöldum deiliskipulagsáætlunum skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010:

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Miðbæjarsvæðis.

Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Hverasvæðinu, Bláskógum, Hverahlíð, Lystigarðinum Fossflöt, Reykjamörk, Fljótsmörk og lóðunum Breiðumörk 23 og Hveramörk 12. Breytingarsvæðið nær til lóða austan Breiðumerkur og lóðarinnar Breiðamörk 25. Í breytingunni fellst m.a. stækkun á deiliskipulagssvæðinu, lokun Skólamerkur og nýir eða breyttir byggingarreitir.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Lystigarðsins Fossflöt.

Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Skólamörk, Breiðumörk, Reykjamörk og Varmá. Í breytingunni felst breyting á deiliskipulagsmörkum svæðisins og nýjar gönguleiðir næst grunnskólanum.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi athafnasvæðis við Vorsabæ, sunnan Suðurlandsvegar.

Deiliskipulagssvæðið afmarkast af landinu Öxnalækur, fyrirhuguðum tengivegi, helgunarsvæði Búrfellslínu 2 og lóð skólphreinsistöðvar Hveragerðisbæjar. Í breytingunni fellst m.a. stækkun athafnasvæðisins til suðvesturs, ný aðkomuleið að Öxnalæk og breytingar á legu göngu-, hjóla og reiðstíga.

Breytingartillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar að Breiðumörk 20 og eru til sýnis frá og með þriðjudeginum 19. mars til fimmtudagsins 2. maí 2019. Tillögurnar eru einnig aðgengilegar á heimasíðu Hveragerðis http://www.hveragerdi.is/

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi föstudaginn 3. maí 2019, annaðhvort á bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar að Breiðumörk 20, 810 Hveragerði eða á netfangið: gfb@hveragerdi.is

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Miðbæjarsvæði-Deiliskipulagstillaga greinargerð

Miðbæjarsvæði-Deiliskipulagstillaga uppdráttur

Lystigarðurinn Fossflöt - Deiliskipulagstillaga uppdráttur

Athafnasvæði við Vorsabæ sunnan Suðurlandsvegar - Deiliskipulagstillaga uppdráttur


Hlíðarhagi í Hveragerði - Nýtt deiliskipulag.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 13. desember 2018 nýtt deiliskipulag fyrir íbúðarsvæði í Hlíðarhaga í Hveragerði. Deiliskipulagið nær til 2,5ha svæðis, sem afmarkast af hlíðum Hamarsins til vesturs, íbúðabyggð í Laufskógum til suðurs, Breiðamörk til austurs og opnu svæði í hlíðum Hamarsins til norðurs. Breytingin felur í sér blandaða íbúðarbyggð einbýlis-, rað-, par-, og fjölbýlishúsa. Deiliskipulagsbreytingin hlaut meðferð skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Hlíðarhagi - Deiliskipulag, samþykkt.


Kambaland í Hveragerði, breyting á deiliskipulagi.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 16. ágúst 2018 breytingu á deiliskipulagi Kambalands í Hveragerði. Deiliskipulagið nær til 30ha reits, sem afmarkast til suðurs og vesturs af Hringvegi (Suðurlandsvegi), til norðurs af Hamrinum og til austurs af núverandi byggð við Smyrlaheiði, Valsheiði, Kjarrheiði, Borgarhraun og Kambahraun. Breytingin felur í sér þéttingu byggðar á suðausturhluta reitsins. Deiliskipulagsbreytingin hlaut meðferð skv. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Kambaland Deiliskipulag undirritað

Kambaland greinargerð


2017


Deiliskipulag við Austurmörk, Sunnumörk og Mánamörk í Hveragerði með breytingum.

Tillagan var auglýst í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 frá 10. júlí til 31. ágúst 2017. Ein athugasemd við tillöguna barst og kallaði hún á minniháttar breytingu á deiliskipulagsuppdrætti og greinargerð.

Tillagan hefur nú verið send Skipulagsstofnun til athugunar.

Deiluskipulagsuppdráttur, - Austurmörk, Sunnumörk og Mánamörk

Greinagerð deiluskipulags, - Austurmörk, Sunnumörk og Mánamörk

Minnisblað um málsmeðferð


Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Deiliskipulag Edenreits í miðbæ Hveragerðis.

Tillagan var auglýst í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 frá 10. júlí til 31. ágúst 2017. Ein athugasemd við tillöguna barst og kallaði hún á minniháttar breytingu á deiliskipulagsuppdrætti og greinargerð.

Tillagan hefur nú verið send Skipulagsstofnun til athugunar.

Edenreitur deiliskipulagsuppdráttur

Edenreitur greinagerð

Edenreitur málsmeðferð

Edenreitur skýringarmynd


Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar