Deiliskipulags áætlanir


2018

Vorsabær, athafnasvæði í Hveragerði, lýsing á deiliskipulagsáætlun.

Á fundi bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar þann 13. desember 2018 var samþykkt að kynna fyrir almenningi og öðrum hagsmunaaðilum lýsingu á breytingu á deiliskipulagi athafnasvæðis í Vorsabæ sbr. 2. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagslýsingin nær til reitanna „AT2” og „I1”, sbr. Aðalskipulag Hveragerðisbæjar 2017-2029. Lýsingin er skv. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsreiturinn er á svæði sunnan Suðurlandsvegar og afmarkast af helgunarsvæði Búrfellslínu 2 til norðausturs, lóð skólphreinsistöðvar Hveragerðis til suðausturs, lóðum úr landi Öxnalækjar til suðvesturs og fyrirhuguðum tengivegi til norðvesturs. Á svæðinu er nú í gildi deiliskipulag sem nær til um 5,6ha en eftir breytingu þá verður deiliskipulagssvæðið samtals 9,1ha að flatarmáli.

Deiliskipulagslýsingin ásamt drögum af deiliskipulagi liggur frammi á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar. Einnig er hún aðgengileg á heimasíðu bæjarins. Þeir sem vilja koma athugasemdum eða ábendingum á framfæri skulu senda þær til skipulagsfulltrúans í Hveragerði á heimilisfangið Breiðumörk 20, 810 Hveragerði eða á netfangið gfb@hveragerdi.is

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Athafnasvæði í Vorsabæ – Drög að deiliskipulagi

Athafnasvæði í Vorsabæ – Deiliskipulagslýsing


Hlíðarhagi í Hveragerði - Nýtt deiliskipulag.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 13. desember 2018 nýtt deiliskipulag fyrir íbúðarsvæði í Hlíðarhaga í Hveragerði. Deiliskipulagið nær til 2,5ha svæðis, sem afmarkast af hlíðum Hamarsins til vesturs, íbúðabyggð í Laufskógum til suðurs, Breiðamörk til austurs og opnu svæði í hlíðum Hamarsins til norðurs. Breytingin felur í sér blandaða íbúðarbyggð einbýlis-, rað-, par-, og fjölbýlishúsa. Deiliskipulagsbreytingin hlaut meðferð skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Hlíðarhagi - Deiliskipulag, samþykkt.


Kambaland í Hveragerði, breyting á deiliskipulagi.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 16. ágúst 2018 breytingu á deiliskipulagi Kambalands í Hveragerði. Deiliskipulagið nær til 30ha reits, sem afmarkast til suðurs og vesturs af Hringvegi (Suðurlandsvegi), til norðurs af Hamrinum og til austurs af núverandi byggð við Smyrlaheiði, Valsheiði, Kjarrheiði, Borgarhraun og Kambahraun. Breytingin felur í sér þéttingu byggðar á suðausturhluta reitsins. Deiliskipulagsbreytingin hlaut meðferð skv. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar


Kambaland í Hveragerði, tillaga að breytingu á deiliskipulagi.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 15. júní sl. að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Kambalands, skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið afmarkast til suðurs og vesturs af Hringvegi (Suðurlandsvegi), til norðurs af Hamrinum og til austurs af núverandi byggð við Smyrlaheiði, Valsheiði, Kjarrheiði, Borgarhraun og Kambahraun.

Tillagan felur í sér þéttingu byggðar á suðausturhluta Kambalands þannig að þar verði samtals 133 íbúðir í rað- og fjölbýlishúsum í stað 81 íbúðar í einbýlis-, par- og raðhúsum. Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofunni Breiðumörk 20 og er til sýnis frá og með mánudeginum 25. júní til mánudagsins 6. ágúst 2018.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna til þriðjudagsins 7. ágúst 2018.

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal þeim skilað á bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar Breiðumörk 20 eða á netfangið: gfb@hveragerdi.is.

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar


Deiliskipulag - Kambaland

Kambaland tillaga að breytingu á deiliskipulagi

Kambaland tillaga að breytingu á greinargerð deiliskipulags


2017


Deiliskipulag við Austurmörk, Sunnumörk og Mánamörk í Hveragerði með breytingum.

Tillagan var auglýst í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 frá 10. júlí til 31. ágúst 2017. Ein athugasemd við tillöguna barst og kallaði hún á minniháttar breytingu á deiliskipulagsuppdrætti og greinargerð.

Tillagan hefur nú verið send Skipulagsstofnun til athugunar.

Deiluskipulagsuppdráttur, - Austurmörk, Sunnumörk og Mánamörk

Greinagerð deiluskipulags, - Austurmörk, Sunnumörk og Mánamörk

Minnisblað um málsmeðferð


Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Deiliskipulag Edenreits í miðbæ Hveragerðis.

Tillagan var auglýst í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 frá 10. júlí til 31. ágúst 2017. Ein athugasemd við tillöguna barst og kallaði hún á minniháttar breytingu á deiliskipulagsuppdrætti og greinargerð.

Tillagan hefur nú verið send Skipulagsstofnun til athugunar.

Edenreitur deiliskipulagsuppdráttur

Edenreitur greinagerð

Edenreitur málsmeðferð

Edenreitur skýringarmynd


Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar