Deiliskipulags áætlanir


2018


Tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir Hlíðarhaga í Hveragerði.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 17. október sl. að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir lóðina Hlíðarhaga í Hveragerði og næsta nágrenni hennar, skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið afmarkast af hlíðum Hamarsins til vesturs, íbúðabyggð í Laufskógum til suðurs af Breiðamörk til austurs og opnu svæði í hlíðum Hamarsins til norðurs. Meginmarkmið deiliskipulagsins er að nýta landgæði svæðisins til þess að auka framboð á byggingalóðum í Hveragerði, með byggð sem ætlað er að falli vel að bæði landslagi og núverandi byggð.

Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofunni Breiðumörk 20, frá og með mánudeginum 22. október til mánudagsins 3. desember 2018.

Athugasemdir eða ábendingar við tillöguna skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi þriðjudaginn 4. desember 2018 annað hvort á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar Breiðumörk 20 eða á netfangið: gfb@hveragerdi.is

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Hlíðarhagi, tillaga að nýju deiliskipulagi


Kambaland í Hveragerði, breyting á deiliskipulagi.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 16. ágúst 2018 breytingu á deiliskipulagi Kambalands í Hveragerði. Deiliskipulagið nær til 30ha reits, sem afmarkast til suðurs og vesturs af Hringvegi (Suðurlandsvegi), til norðurs af Hamrinum og til austurs af núverandi byggð við Smyrlaheiði, Valsheiði, Kjarrheiði, Borgarhraun og Kambahraun. Breytingin felur í sér þéttingu byggðar á suðausturhluta reitsins. Deiliskipulagsbreytingin hlaut meðferð skv. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar


Kambaland í Hveragerði, tillaga að breytingu á deiliskipulagi.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 15. júní sl. að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Kambalands, skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið afmarkast til suðurs og vesturs af Hringvegi (Suðurlandsvegi), til norðurs af Hamrinum og til austurs af núverandi byggð við Smyrlaheiði, Valsheiði, Kjarrheiði, Borgarhraun og Kambahraun.

Tillagan felur í sér þéttingu byggðar á suðausturhluta Kambalands þannig að þar verði samtals 133 íbúðir í rað- og fjölbýlishúsum í stað 81 íbúðar í einbýlis-, par- og raðhúsum. Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofunni Breiðumörk 20 og er til sýnis frá og með mánudeginum 25. júní til mánudagsins 6. ágúst 2018.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna til þriðjudagsins 7. ágúst 2018.

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal þeim skilað á bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar Breiðumörk 20 eða á netfangið: gfb@hveragerdi.is.

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar


Deiliskipulag - Kambaland

Kambaland tillaga að breytingu á deiliskipulagi

Kambaland tillaga að breytingu á greinargerð deiliskipulags


2017


Deiliskipulag við Austurmörk, Sunnumörk og Mánamörk í Hveragerði með breytingum.

Tillagan var auglýst í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 frá 10. júlí til 31. ágúst 2017. Ein athugasemd við tillöguna barst og kallaði hún á minniháttar breytingu á deiliskipulagsuppdrætti og greinargerð.

Tillagan hefur nú verið send Skipulagsstofnun til athugunar.

Deiluskipulagsuppdráttur, - Austurmörk, Sunnumörk og Mánamörk

Greinagerð deiluskipulags, - Austurmörk, Sunnumörk og Mánamörk

Minnisblað um málsmeðferð


Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Deiliskipulag Edenreits í miðbæ Hveragerðis.

Tillagan var auglýst í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 frá 10. júlí til 31. ágúst 2017. Ein athugasemd við tillöguna barst og kallaði hún á minniháttar breytingu á deiliskipulagsuppdrætti og greinargerð.

Tillagan hefur nú verið send Skipulagsstofnun til athugunar.

Edenreitur deiliskipulagsuppdráttur

Edenreitur greinagerð

Edenreitur málsmeðferð

Edenreitur skýringarmynd


Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar