Hveragerði 19. júl 2018 19. júl 2018 http://www.hveragerdi.is/_rss/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Eignasjodur_stofnframkvaemdir/