Hveragerði 21. feb 2019 21. feb 2019 http://www.hveragerdi.is/_rss/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/ Gjaldskrá <h4>Greiða skal fyrir móttöku sorps sem hér segir:</h4> <ul> <li>fyrir allt sorp frá heimilum, sem ekki getur talist falla til við daglegan heimilisrekstur og ekki ber úrvinnslugjald eða skilagjald, eins og t.d:</li> <li>efni frá byggingu eða breytingum íbúðarhúsnæðis</li> <li>eða vélahlutir frá bifreiðarviðgerðum</li> <li>lagervörur eða fyrningar yfirteknar við húsakaup</li> <li>úrgangur vegna... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Gamasvaedid/Gjaldskra/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Gamasvaedid/Gjaldskra/ 20. sep 2011 Flokkunarmöguleikar <h3>Almennur heimilisúrgangur</h3> <p>Gámastöðin tekur við almennum þurrum úrgangi, sem fellur til við daglegan heimilisrekstur.<br /> Gámafjöldi: Einn 18 m3 lokaður pressugámur</p> <h3>Brotajárn</h3> <p>Gámastöðin tekur við brotajárni og ýmsum málmtegundum. Í þennan flokk fer allur samsettur úrgangur þar sem málmur er í meirihluta. Brotajárn er flutt til Furu hf. í Hafnafirði.<br... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Gamasvaedid/Flokkunarmoguleikar/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Gamasvaedid/Flokkunarmoguleikar/ 20. sep 2011 Gámasvæðið <div class="center"><div class="element_padding"> <h2>Gámasvæðið, Bláskógum 14.</h2> </div></div> <div class="filler" style="height: 30px;"></div> <p>Á síðasta ári tók Hveragerðisbær upp klippikort fyrir notendur gámasvæðisins. Klippikortið tryggði notanda þess ókeypis aðgang að svæðinum með 1 m3 gjaldskyldan úrgang allt að 12 sinnum á ári.<br /> Núna verður sú litla breyting á að í stað... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Gamasvaedid/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Gamasvaedid/ 20. sep 2011 Brunavarnir <p>Brunavarnir Árnessýslu annast brunavarnir í Hveragerði og í efri hluta Sveitarfélagsins Ölfus skv. sérstökum samþykktum um sameiginlegt slökkvilið í allri sýslunni undir merki BÁ.</p> <p>Slökkviliðsmenn frá slökkvistöðinni í Hveragerði sjá að mestu um björgunarstörf á Suðurlandsvegi, á svæði innan sveitarfélaganna Hveragerðis og Ölfus.</p> <p>Í stærri verkefnum kemur aðstoð frá öðrum... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Brunavarnir/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Brunavarnir/ 20. sep 2011 Eignasjóður, stofnframkvæmdir <p>Eignasjóði tilheyra eftirtaldar fasteignir bæjarins:<br /> Austurmörk 20, slökkvistöð og áhaldahús<br /> Breiðamörk 24, mynd- og handmenntahús<br /> Breiðamörk 27, leikskólinn Undraland<br /> Dynskógar 17, gamla ullarþvottastöðin<br /> Finnmörk 1, leikskólinn Óskaland<br /> Hverahlíð 24, gamla ráðhúsið<br /> Hveramörk 13, inngangshúsið á hverasvæðinu<br /> Lækjarbrún 9, íbúð<br /> Reykjamörk... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Eignasjodur_stofnframkvaemdir/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Eignasjodur_stofnframkvaemdir/ 20. sep 2011 Fráveita, stofnframkvæmdir <p>Fráveitukerfið í Hveragerði er svokallað ,,tvöfalt kerfi“,  skólpveita og regnvatnsveita.  Skólp er hreinsað í tveggja þrepa hreinsistöð með lífrænu hreinsiþrepi.</p> <p>Stofnframkvæmdir:<br clear="none" /> Unnið er að lagningu stofnlagna í 1. áfanga Kambalands.  Verkið er unnið samhliða annarri gatnagerð á svæðinu. Framkvæmdin er á vegum og á kostnað landeiganda, sem afhendir Hveragerðisbæ... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Fraveita_stofnframkvaemdir/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Fraveita_stofnframkvaemdir/ 20. sep 2011 Nágrannavarsla <div align="center"> Meginmarkmið okkar er að halda afbrotum frá heimilum okkar.<br /><strong>! Innbrot – skemmdarverk - brunar !</strong><br /><div align="center"> Undirmarkmið er að fá fólk til að tengjast og taka saman höndum um öruggara nágrenni.<br /> </div> </div> <div align="center"> <strong>! Meira traust – meiri samheldni !</strong><br /> </div> <div align="center"> ... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Nagrannavarsla/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Nagrannavarsla/ 20. sep 2011 Hönnunarsamkeppni um miðbæ Hveragerðis <p align="center"> <img hspace="0" border="0" vspace="0" src="/from_old/content/files/public/ArticleMyndir/Mi%C3%B0b%C3%A6jarsamkeppni.bmp" alt="Mi%C3%B0b%C3%A6jarsamkeppni.bmp" />  </p> <div align="justify"> Úrslit í samkeppni um hönnun miðbæjar í Hveragerði voru tilkynnt í Listasafni Árnesinga í Hveragerði þann 1. febrúar 2009.<br clear="none" /> </div> <p align="justify"> <br... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Honnunarsamkeppni_um_midbae_Hveragerdis/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Honnunarsamkeppni_um_midbae_Hveragerdis/ 20. sep 2011 Sorphirða <p>Í Hveragerði er þriggja flokka kerfi í sorphirðu. Bæjarbúum gefst kostur á að flokka sorpið í þrjár tunnur, brúna, græna og gráa að lit. Markmiðið með sorpflokuninni er að lágmarka það magn sorps sem fer til urðunar og auka um leið endurvinnslu með því að bjarga nothæfu rusli.</p> <p><a href="http://gamar.is/images/flokkun/lifraen-sofnun-leidbeiningar.pdf">Brúna tunnan</a> er eingöngu ætluð... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Sorphirda/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Sorphirda/ 20. sep 2011 Vatnsveita, stofnframkvæmdir <p>Kalda vatnið kemur úr þremur borholum á Selhæðum norðan Hamars. Varavatnsból er við Varmá norðan Friðarstaða. Hámarksafköst veitunnar eru 75 l/sek. Einn 750 rúmmetra (tonna) miðlunartankur er á kerfinu, staðsettur við Hamarsendann við Hlíðarhaga.</p> <p>Stofnframkvæmdir. Unnið er að lagningu stofnlagna í 1. áfanga Kambalands. Verkið er unnið samhliða annarri gatnagerð á svæðinu. Framkvæmdin... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Vatnsveita_stofnframkvaemdir/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Vatnsveita_stofnframkvaemdir/ 20. sep 2011 Byggingarskilmálar <div class="article_headline"> <a href="/content/files/public/_PDF/_t%C3%A6knideild/Byggingarskilm%C3%A1lar%20Dalsbr%C3%BAn%20og%20H%C3%B3lmabr%C3%BAn.pdf">Dalsbrún og Hólmabrún</a><br clear="none" /><a href="/content/files/public/_PDF/_t%C3%A6knideild/Byggingarskilm%C3%A1lar%20Smyrlahei%C3%B0i.pdf">Smyrlaheiði</a> </div> http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Byggingamal/Byggingarskilmalar/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Byggingamal/Byggingarskilmalar/ 20. sep 2011 Íbúafundur um loftborið íþróttahús <div align="justify"> <p style="margin:0cm 0cm 10pt;"> <font face="Calibri">Hamarshöllin verður fjölnota íþróttahöll sem hýsir gervigrasvöll og fjölnota íþróttagólf í fullri stærð. Stærð íþróttahallinnar er um 5000 m</font><span style="font-family:'Lucida Bright', serif;">²</span><font face="Calibri">. <span></span>Íþróttahöllin er upphituð úr tvöföldum dúk sem er borinn uppi af innri... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Byggingamal/Ibuafundur_um_loftborid_ithrottahus/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Byggingamal/Ibuafundur_um_loftborid_ithrottahus/ 20. sep 2011 Aðalskipulag <div class="article_body"> <h1 class="headline"> Aðalskipulagsuppdráttur </h1> <p> <strong>Aðalskipulag Hveragerðis 2005-2017 með síðari breytingum</strong><br /><a href="/content/files/public/_PDF/_t%C3%A6knideild/20080417-Hveragerdi-adalskipulag.pdf">Uppdráttur</a><br /> </p> <p class="headline"> <br /> Aðalskipulag Hveragerðis 2005-2017<br /><a title="Uppdráttur... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Adalskipulag/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Adalskipulag/ 20. sep 2011 Deiliskipulag í auglýsingu http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Deiliskipulag/Deiliskipulag_i_auglysingu/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Deiliskipulag/Deiliskipulag_i_auglysingu/ 20. sep 2011 Deiliskipulag <div class="article_headline"> <a href="/content/files/public/_PDF/_t%C3%A6knideild/Kambaland%20deiliskipulagsuppdr%C3%A1ttur.pdf"> Kambaland</a> <a href="/content/files/public/_PDF/_t%C3%A6knideild/2%20m%C3%A1l%20Kambaland-skilm%C3%A1lar.pdf">Greinargerð-Kambaland</a><br clear="none" /><a href="/content/files/public/_PDF/_t%C3%A6knideild/Deiliskipulag%20Hei%C3%B0m%C3%B6rk.pdf"> Heiðmörk</a><br... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Deiliskipulag/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Deiliskipulag/ 20. sep 2011 Grenndarkynningar http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Grenndarkynningar/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Grenndarkynningar/ 20. sep 2011 Aðalskipulag í auglýsingu <div align="justify"> Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar auglýsir hér með tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Hveragerðis 2005-2017  ,,Tvöföldun Suðurlandsvegar og aðlögun á landnotkun”, samkvæmt 1. mgr. 21. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997.  Um málsmeðferð er farið skv. 18. gr. sömu laga.<br clear="none" /> Í breytingartillögunni felst breytt lega Suðurlandsvegar til suðurs í tengslum... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Adalskipulag/Adalskipulag_i_auglysingu/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Adalskipulag/Adalskipulag_i_auglysingu/ 20. sep 2011 Byggingamál http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Byggingamal/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Byggingamal/ 20. sep 2011 Eyðublöð <p><a href="/content/files/public/_PDF/_t%C3%A6knideild/L%C3%B3%C3%B0arums%C3%B3knarey%C3%B0ubla%C3%B0.pdf">Lóðarumsókn</a><br /> <a href="/workspace/content/article/edit/?iw_content_rs_url=/files/cms/article/content/files/public/_PDF/_t%C3%A6knideild/Reglur%20um%20%C3%BAthlutun%20l%C3%B3%C3%B0a%20%C3%AD%20Hverager%C3%B0i.pdf">Reglur um úthlutun lóða</a> <br clear="none" /><a... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Byggingamal/Eydublod/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Byggingamal/Eydublod/ 20. sep 2011 Lóðir <div class="article_body"> <p> <strong><a href="http://granni.verksud.is/granni/open/web_hverag/cfm/Hvg_lod_upplysing_20.cfm">Smellið hér til að sjá lista yfir lóðir sem eru lausar til umsóknar.</a></strong><br clear="none" /><br clear="none" /> </p> <br clear="none" /> </div> http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Byggingamal/Lodir/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Byggingamal/Lodir/ 20. sep 2011 Kortagrunnur <div class="article_headline"> <a href="http://granni.verksud.is/granni/open/web_hverag/hver-lod.cfm">Hér má finna upplýsingar um lönd, lóðir og fasteignir í Hveragerði.</a><br /> </div> <div class="article_body"> <p> Einnig má með auðveldum hætti mæla lengd gönguleiða og fjarlægðir á milli bæjarhluta og þannig hafa bæði gagn og gaman af kortavefnum.<br /> </p> </div> http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Byggingamal/Kortagrunnur/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Byggingamal/Kortagrunnur/ 20. sep 2011 Skipulagsmál <div class="article_body"> <h1 class="headline"> Aðalskipulagsuppdráttur </h1> <p> <strong>Aðalskipulag Hveragerðis 2005-2017 með síðari breytingum</strong><br /><a href="/files/583579d7dab7d.pdf">Uppdráttur</a><br /> </p> <h1 class="headline"> Greinargerð </h1> <p class="headline"> Greinargerð með aðalskipulagi Hveragerðis 2005-2017<br /><a... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/ 20. sep 2011