Hveragerði 23. feb 2019 23. feb 2019 http://www.hveragerdi.is/_rss/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/ Gámasvæðið <div class="center"><div class="element_padding"> <h2>Gámasvæðið, Bláskógum 14.</h2> </div></div> <div class="filler" style="height: 30px;"></div> <p>Á síðasta ári tók Hveragerðisbær upp klippikort fyrir notendur gámasvæðisins. Klippikortið tryggði notanda þess ókeypis aðgang að svæðinum með 1 m3 gjaldskyldan úrgang allt að 12 sinnum á ári.<br /> Núna verður sú litla breyting á að í stað... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Mannvirkja_og_umhverfissvid/Gamasvaedid/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Mannvirkja_og_umhverfissvid/Gamasvaedid/ 23. maí 2017 Sorphirða <p>Í Hveragerði er þriggja flokka kerfi í sorphirðu. Bæjarbúum gefst kostur á að flokka sorpið í þrjár tunnur, brúna, græna og gráa að lit. Markmiðið með sorpflokuninni er að lágmarka það magn sorps sem fer til urðunar og auka um leið endurvinnslu með því að bjarga nothæfu rusli.</p> <p><a href="https://www.gamar.is/static/files/forsida/logo/Radgjof/lifraen-sofnun-a4.pdf">Brúna tunnan</a> er... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Mannvirkja_og_umhverfissvid/Sorphirda/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Mannvirkja_og_umhverfissvid/Sorphirda/ 23. maí 2017 Úttekt á rekstri Hveragerðisbæjar 2013 <p>Árið 2013 var að beiðni bæjarstjórnar gerð úttekt á rekstri Hveragerðisbæjar með það að markmiði að koma fram með tillögur að hagræðingu í rekstri. Skýrslan var unnin af Haraldi L. Haraldsyni hagfræðing.</p> <p>Skýrsluna má skoða <a href="/files/51501975621e0.pdf">hér</a></p> http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Fjarmala_og_stjornsyslusvid/Uttekt_a_rekstri_Hveragerdisbaejar_2013__HLH/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Fjarmala_og_stjornsyslusvid/Uttekt_a_rekstri_Hveragerdisbaejar_2013__HLH/ 25. mar 2013 Rekstrarúttekt 2013 http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Fjarmala_og_stjornsyslusvid/Rekstraruttekt_2013/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Fjarmala_og_stjornsyslusvid/Rekstraruttekt_2013/ 25. mar 2013 09-08-12 08:14 http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Fjarmala_og_stjornsyslusvid/Arsreikningar/09-08-12_08-14/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Fjarmala_og_stjornsyslusvid/Arsreikningar/09-08-12_08-14/ 09. ágú 2012 Ferðaþjónusta fatlaðra <p>Ferðaþjónusta fatlaðra, sbr. lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992, er fyrir þá íbúa sem geta ekki notað almenningsfarartæki vegna fötlunar sinnar og hafa ekki aðgang að eigin farartæki. Markmið með ferðaþjónustunni er að gera fötluðum kleift að stunda atvinnu, nám og njóta tómstunda. Einnig er henni ætlað að sjá fötluðum fyrir akstri á sérhæfðar þjónustustofnanir s.s. hæfingar- og... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Ferdathjonusta_fatladra/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Ferdathjonusta_fatladra/ 08. nóv 2011 Húsanæðisbætur <h3>Almennar húsanæðisbætur</h3> <p>Þann 1. janúar 2017 tóku í gildi ný lög um húsnæðisbætur sem samþykktar voru á Alþingi síðastliðið sumar. Lög um húsaleigubætur með skilgreindu hlutverki sveitarfélaganna varðandi afgreiðslu þeirra eru því fallin úr gildi.</p> <p>Greiðslur húsnæðisbóta, eins og þær kallast samkvæmt nýjum lögum, eru inntar af hendi hjá Greiðslustofu húsnæðisbóta á vegum... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Husaleigubaetur/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Husaleigubaetur/ 08. nóv 2011 Félagslegar leiguíbúðir <p>Félagslegar leiguíbúðir eru ætlaðar einstaklingum og fjölskyldum sem ekki hafa tök á öðrum úrræðum vegna lágra tekna, þungrar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna.</p> <h4>Umsóknarréttur um félagslega íbúð er bundinn eftirfarandi skilyrðum og endurnýja þarf umsókn árlega:</h4> <ul> <li>Umsækjandi þarf að hafa átt lögheimili í Hveragerði í tvö ár áður en umsókn... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Felagslegar_leiguibudir/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Felagslegar_leiguibudir/ 08. nóv 2011 Dagforeldrar <p>Dagforeldrar eru sjálfstæðir verktakar, en velferðarþjónustan hefur umsjón og eftirlit með starfsemi þeirra og ráðgjöf við dagforeldra og foreldra. Allir sem fá starfsleyfi til daggæslu í heimahúsum þurfa að uppfylla skilyrði sbr. reglugerð nr. 907/2005 um daggæslu í heimahúsum frá maí 2002.</p> <p>Umsókn um daggæslu barna í heimahúsi.</p> <div class="files"></div> <h3>Að velja... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Dagforeldrar/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Dagforeldrar/ 08. nóv 2011 Dagdvöl aldraðra <p>Hveragerðisbær hefur rekið dagdvöl aldraðra frá því í júní 2006. Félagsmálaráðuneytið veitti leyfi fyrir 5 dagvistarrýmum í janúar 2007. Dagdvölin var rekin að Lækjarbrún 9 við góðan orðstír.</p> <p>Hveragerðisbær gerði samning við Ás, dvalar- og hjúkrunarheimili um að taka við rekstri dagdvalar aldraðra frá og með 10. ágúst 2009.</p> <p>Nánari upplýsingar um dagdvölina er að finna á <a... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Dagdvol_aldradra/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Dagdvol_aldradra/ 08. nóv 2011 Heimsendur matur <p>Þeir sem af heilsufarsástæðum geta ekki annast matseld sjálfir né komist ferða sinna hjálparlaust geta fengið heimsendan mat í hádeginu alla daga vikunnar frá Ási.</p> <p>Maturinn er afgreiddur í bökkum og er keyrður heim til viðkomandi um hádegisbil. Hægt er að velja um að fá mat alla daga vikunnar eða tiltekna daga og láta þjónustunotendur sjálfir vita í eldhúsið ef þeir óska ekki eftir að... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Heimsendur_matur/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Heimsendur_matur/ 08. nóv 2011 Félagsleg heimaþjónusta <p>Forstöðumaður heimaþjónustu er Erna Sigurveig Guðmundsdóttir.</p> <p>Félagsleg heimaþjónusta hefur það markmið að aðstoða einstaklinga og fjölskyldur sem geta ekki án utanaðkomandi aðstoðar séð um heimilishald. Þjónustan getur verið veitt tímabundið eða til lengri tíma, allt eftir aðstæðum. <a... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Felagsleg_heimathjonusta/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Felagsleg_heimathjonusta/ 08. nóv 2011 Barnavernd <p>Markmið barnaverndar er að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði. Það er gert með því að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar og beita úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við. Með börnum er átt við einstakling innan 18 ára aldurs.</p> <h3>Barnaverndartilkynning</h3> <p>Barnaverndarlög nr. 80/2002 leggja þær skyldur á almenning að gera barnaverndarnefnd viðvart ef þess... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Barnavernd/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Barnavernd/ 08. nóv 2011 Fjárhagsaðstoð <p>Fjárhagsaðstoð frá Hveragerðisbæ fer eftir <a href="http://www.althingi.is/lagas/135a/1991040.html">21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991</a> og <a href="/content/files/public/_PDF/F%C3%A9lags%C3%BEj%C3%B3nusta/Reglur%20Hverager%C3%B0isb%C3%A6jar%20um%20fj%C3%A1rhagsa%C3%B0sto%C3%B0.pdf">reglum um fjárhagsaðstoð sem samþykktar voru 15. nóvember 2007.</a></p> <p>Upphæð... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Fjarhagsadstod/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Fjarhagsadstod/ 08. nóv 2011 Aksturþjónusta eldri borgara <p>Félagsmálanefnd samþykkti reglur um akstursþjónustu fyrirr eldri borgara sem tóku gildi í febrúar 2008. Aksturþjónustan er fyrir eldri borgara sem eru með lögheimili í Hveragerði og búa utan stofnana. Þjónustan er ætluð þeim sem ekki hafa aðgang að eigin farartæki.</p> <p><a... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Aksturthjonusta_eldri_borgara/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Aksturthjonusta_eldri_borgara/ 08. nóv 2011 Jafnréttismál <p>Jafnréttismál heyra undir félagsmálanefnd Hveragerðis. Þann 11. október 2007 samþykkti bæjarstjórn jafnréttisáætlun Hveragerðisbæjar frá 2007-2010. Jafnréttisáætlun er endurskoðuð á fjögra ára fresti.</p> <h3><a target="_blank" href="/"></a></h3> <p>Niðurstöður Jafnréttisvogar</p> <p>Hveragerðisbær er í 20. sæti yfir þau sveitarfélög hérlendis sem standa sig best í jafnréttismálum samkvæmt... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Jafnrettismal/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Velferdarsvid/Jafnrettismal/ 08. nóv 2011 Vinnuskóli <p>Vinnuskólinn er vinnustaður fyrir unglinga. Áhersla er á ánægjulegt starfsumhverfi þar sem gefst kostur á starfskynningu, listasmiðju og fjölbreytni í vinnutilhögun. Vinnuskólinn er oft á tíðum fyrsta launaða vinna unglinganna og því mikilvægt að vel takist til, því lengi býr að fyrstu gerð. Vinnan í skólanum er í senn uppeldi, afþreying og tekjuskapandi. Unglingunum er kennt að umgangast... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Mannvirkja_og_umhverfissvid/Vinnuskoli/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Mannvirkja_og_umhverfissvid/Vinnuskoli/ 20. sep 2011 Upplýsingamiðstöð <span class="img img_align_left" style="margin-right: 1em; margin-bottom: 1em;"><span class="actual_img"><img alt="Upplysingamidst&ouml;&eth;" idx="0" data-prefix="thumb/200/0" src="http://www.hveragerdi.is/thumb/200/0/images/sent/4eb91cbc900bb.g&cut=0p%3A0p" class=""></span></span><p>Sunnumörk 2-4<br /> 810 Hveragerði<br /> Iceland Tel +354 483 4601 / +354 660 3905</p> <p>Forstöðumaður: Sigurdís Lilja Guðjónsdóttir s. 660 3905.</p> <p>Upplýsingamiðstöð Suðurlands er staðsett í Hveragerði eða 38 km frá Reykjavík. Þar getur þú nálgast allar upplýsingar fyrir ferðalag þitt á Suðurlandi. Bæklingar, ferðakort, frímerki og internet. Þar er einnig hægt að upplifa jarðskjálfta... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/Upplysingamidstod/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/Upplysingamidstod/ 20. sep 2011 Skipulags- og byggingasvið <p>Breiðumörk 20<br /> 810 Hveragerði<br /> Sími: 483 4000<br /> Fax: 483 4801</p> <h4>Jón Friðrik Matthíasson, bygginga- og mannvirkjafulltrúi</h4> <p>Netfang: <a... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/ 20. sep 2011 Skipulagsmál <div class="article_body"> <h1 class="headline"> Aðalskipulagsuppdráttur </h1> <p> <strong>Aðalskipulag Hveragerðis 2005-2017 með síðari breytingum</strong><br /><a href="/files/583579d7dab7d.pdf">Uppdráttur</a><br /> </p> <h1 class="headline"> Greinargerð </h1> <p class="headline"> Greinargerð með aðalskipulagi Hveragerðis 2005-2017<br /><a... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/ 20. sep 2011 Deiliskipulag <div class="article_headline"> <a href="/content/files/public/_PDF/_t%C3%A6knideild/Kambaland%20deiliskipulagsuppdr%C3%A1ttur.pdf"> Kambaland</a> <a href="/content/files/public/_PDF/_t%C3%A6knideild/2%20m%C3%A1l%20Kambaland-skilm%C3%A1lar.pdf">Greinargerð-Kambaland</a><br clear="none" /><a href="/content/files/public/_PDF/_t%C3%A6knideild/Deiliskipulag%20Hei%C3%B0m%C3%B6rk.pdf"> Heiðmörk</a><br... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Deiliskipulag/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Deiliskipulag/ 20. sep 2011 Grenndarkynningar http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Grenndarkynningar/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Skipulags-_og_byggingasvid/Skipulagsmal/Grenndarkynningar/ 20. sep 2011 Sumartilboð fyrir börn og unglinga <span class="img img_align_left" style="margin-right: 1em; margin-bottom: 1em;"><span class="actual_img"><img alt="&THORN;a&eth; er gaman &iacute; sundi" idx="0" data-prefix="thumb/200/0" src="http://www.hveragerdi.is/thumb/200/0/images/sent/53738eadbacca.JPG&cut=0p%3A0p" class=""></span></span><p>Menningar-, íþrótta- og frísstundasvið Hveragerðisbæjar gefur út sumarblað á hverju ári. Í blaðinu má finna upplýsingar um fjölbreytt barna- og unglingastarf sem íþróttafélagið Hamar, Golfklúbbur Hveragerðis, Hestamannafélagið Ljúfur og menningartengd starfsemi bjóða upp á. Í ár kemur blaðið út í í lok maí.</p> <p>Á sumrin er fjör í Sundlauginni Laugaskarði.  Ný þrautabraut (Wibit) verður í... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/Sumartilbod_fyrir_born_og_unglinga/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/Sumartilbod_fyrir_born_og_unglinga/ 20. sep 2011 Íþróttamannvirki <span class="img img_align_left" style="margin-right: 1em; margin-bottom: 1em;"><span class="actual_img"><img alt="Hamarsh&ouml;llin var tekin &iacute; notkun &iacute; n&oacute;vember 2012" idx="0" data-prefix="thumb/200/0" src="http://www.hveragerdi.is/thumb/200/0/images/sent/50ec3b9e45fb0.JPG&cut=0p%3A0p" class=""></span></span><p><a href="mailto:jmh@hveragerdi.is"> Menningar- og frístundafulltrúi</a> er yfirmaður íþróttamannvirkja.</p> <h2>Sundlaugin í Laugaskarði</h2> <p>Laugaskarði<br /> 810 Hveragerði<br /> Sími: 483-4113</p> <p></br></p> <h3>Sagan</h3> <p>Sundlaugin í Laugaskarði er 50 metra löng og 12 metra breið og var um langa hríð langstærsta sundlaug landsins. Hún er svokölluð gegnumrennslislaug, hituð... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/Ithrottamannvirki/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/Ithrottamannvirki/ 20. sep 2011 Matjurtagarðar <p>Nánari upplýsingar um matjurtagarða koma hér inn síðar.</p> http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Mannvirkja_og_umhverfissvid/Matjurtagardar/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Mannvirkja_og_umhverfissvid/Matjurtagardar/ 20. sep 2011 Vatnsveita, rekstur http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Mannvirkja_og_umhverfissvid/Vatnsveita_rekstur/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Mannvirkja_og_umhverfissvid/Vatnsveita_rekstur/ 20. sep 2011 Menningar- og frístundasvið <span class="img img_align_left" style="margin-right: 1em; margin-bottom: 1em;"><span class="actual_img"><img alt="J&oacute;hanna M. Hjartard&oacute;ttir, menningar- og fr&iacute;stundafulltr&uacute;i" idx="0" data-prefix="thumb/200/0" src="http://www.hveragerdi.is/thumb/200/0/images/sent/54f592c06c021.jpg&cut=0p%3A0p" class=""></span></span><h4>Jóhanna M. Hjartardóttir, menningar- og frístundafulltrúi.</h4> <p>Breiðumörk 20<br> 810 Hveragerði<br> Sími: 483 4000<br> Fax: 483 4801<br /> Netfang: <a... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/ 20. sep 2011 Afreks- og styrktarsjóður <p>Afreks- og styrktarsjóður er sjóður sem menningar-, íþrótta- og frístundanefnd Hveragerðisbæjar úthlutar styrkjum úr tvisvar á ári, í apríl og október. Stjórninni er heimilt að auglýsa eftir umsóknum um styrki eftir nánari ákvörðun sinni. Einnig getur hún veitt styrki og viðurkenningar án umsókna. Menningar- og frístundafulltrúa er heimilt að úthluta A-styrkjum samkvæmt vinnureglum... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/Afreks-_og_styrktarsjodur/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/Afreks-_og_styrktarsjodur/ 20. sep 2011 Bókasafn <p>Sunnumörk 2<br /> 810 Hveragerði<br /> Sími: 483 4531<br /> Bréfsími: 483 4571<br /> Netfang: <a href="&#109;&#x61;&#105;&#x6c;t&#111;&#x3a;&#98;&#x6f;&#107;&#97;&#x73;&#97;&#x66;&#110;&#x40;&#x68;&#118;&#x65;&#114;&#x61;g&#101;&#x72;&#100;&#x69;.&#105;&#x73;">&#98;&#x6f;&#107;&#97;&#x73;&#97;&#x66;&#110;&#x40;&#x68;&#118;&#x65;&#114;&#x61;g&#101;&#x72;&#100;&#x69;.&#105;&#x73;</a><br /> <a... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/Bokasafn/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/Bokasafn/ 20. sep 2011 Félagsmiðstöðin Skjálftaskjól <p>er til húsa í Breiðumörk 27a, sama húsi og Skólaselið. <a... http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/Felagsmidstodin_Skjalftaskjol/ http://www.hveragerdi.is/Ymsar_upplysingar/Svid_og_deildir/Menningar-_og_fristundasvid/Felagsmidstodin_Skjalftaskjol/ 20. sep 2011