Hagnaður af rekstri Hveragerðisbæjar

skrifað 06. maí 2016
Rekstur bæjarins er í traustum skorðum. Rekstur bæjarins er í traustum skorðum.

Rekstur Hveragerðisbæjar skilar hagnaði árið 2015 hvort sem litið er til samantekins rekstrarreiknings A og B hluta eða til sveitarsjóðs eingöngu. Skuldahlutfall sveitarfélagsins er 104,81% af tekjum sé tekið tillit til lífeyrisskuldbindinga sem falla til eftir 15 ár eins og heimilt er að gera samkvæmt lögum.


Rekstur Hveragerðisbæjar skilaði hagnaði árið 2015 hvort sem litið er til samantekins rekstrarreiknings A og B hluta eða til sveitarsjóðs eingöngu. Skuldahlutfall sveitarfélagsins er 104,81% af tekjum sé tekið tillit til lífeyrisskuldbindinga sem falla til eftir 15 ár eins og heimilt er að gera samkvæmt lögum.

Það má teljast harla gott að þrátt fyrir miklar launahækkanir á árinu 2015 skuli sveitarfélagið skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Hagnaður af samanteknum rekstrarreikningi A og B hluta var 19,9 mkr en rekstrarniðurstaða sveitarsjóðs (A-hluta) er jákvæð um 8 mkr.

Veltufé frá rekstri A og B hluta nam um 198,5 mkr eða 7,6 % af heildartekjum. Handbært fé frá rekstri var 185 mkr. en áætlun gerði ráð fyrir 216,8 mkr. Þessi stærð er mjög mikilvæg þar sem hún sýnir þá peningamyndun sem varð hjá sveitarfélaginu á árinu. Eðlilegt er að gera ráð fyrir að þessi stærð sé hærri en næsta árs afborgun langtímalána til þess að sveitarfélagið þurfi ekki að fjármagna rekstur eða endurgreiðslu lána með nýju lánsfé eða sölu eigna. Ef rekstur sveitarfélagsins á árinu 2016 verður svipaður og á árinu 2015 þá mun handbært fé frá rekstri verða nægjanlegt til þess að greiða fyrir áætlaðar afborganir lána og afgangur verður til fjárfestinga.

Fjárfestingar á árinu 2015 námu 103 mkr. Afborganir langtímalána og afborganir leiguskuldar vegna bæjarskrifstofu, bókasafns og upplýsingamiðstöðvar í Sunnumörk nema 154,9 m kr. Tekin ný langtímalán voru 70 mkr.

Í árslok er hlutfall skulda af tekjum 114,8%. Ef frá er dregin lífeyrisskuldbinding sem fellur til eftir 15 ár eða síðar er skuldahlutfallið 104,81%. Rétt er að geta þess að samkvæmt fjármálareglum sveitarfélaga ber að halda skuldum sveitarfélaga innan við 150% af tekjum.

Undirrituð vill þakka stjórnendum og starfsmönnum öllum þá miklu og óeigingjörnu vinnu sem þessi góði hópur leggur af mörkum fyrir bæjarfélagið. Án starfsmanna sem allir eru af vilja gerðir til að þjónusta íbúa sem allra best gætum við ekki litið jafn stolt yfir sviðið og við gerum nú.

Kærar þakkir og gleðilegt sumar.

Aldís Hafsteinsdóttir
Bæjarstjóri Hveragerðisbæjar