Hækkuðu fasteignamati mætt með lækkaðri álagningu

skrifað 24. jan 2019
Bæjarskrifstofa Hveragerðisbæjar undir regnboganum.

Myndina tók Sævar Þ. Helgason, 
skólastjóri Grunnskólans í Hveragerði.

Álagningarprósentur hafa verið lækkaðar verulega í Hveragerði til að koma til móts við hækkað fasteignamat. Endurspeglar hækkað fasteignamat hversu mjög fasteignaverð hefur hækkað í Hveragerði og þar með hversu mjög verðmæti húseigna bæjarbúa hefur aukist að undanförnu. Bæjarstjórn samþykkti einróma að minnka áhrif þessarar hækkunar og lækka álagningarprósentur fasteignagjalda verulega fyrir árið 2019.


Fasteignaverð hefur hækkað mjög skarpt í Hveragerði að undanförnu með þeirri beinu afleiðingu að fasteignamat í bæjarfélaginu hefur hækkað mjög mikið. Vegna þessa samþykkti bæjarstjórn að lækka verulega álagningarprósentur fasteignagjalda á íbúðar- og atvinnuhúsnæði (A og C flokk).

Með þessu er komið til móts við þær miklu hækkanir á gjöldum sem annars hefðu orðið að veruleika.
* Álagningarprósenta fasteignaskatts á húsnæði í A-flokki lækkar úr 0,40% í 0,36% og lóðarleiga úr 0,9% í 0,75%.
* Álagningarprósenta fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði lækkar úr 1,60% í 1,5% og lóðarleiga úr 1,7% í 1,5%.
* Álagningarprósenta á vatnsgjald á húsnæði í A-flokki lækkar úr 0,08% í 0,06%.
* Álagningarprósenta holræsagjalds lækkar úr 0,255% í 0,21% á alla flokka húsnæðis.

Bæjarstjórn harmar hækkun sorpurðunargjalds

Því miður reynist óumflýjanlegt að hækka verulega gjöld vegna sorpurðunar og verða þau á næsta ári kr. 21.000,- en voru kr. 15.100,- árið 2018. Reynt er að koma til móts við þessa miklu hækkun með lækkun sorphirðugjalda sem lækka úr kr. 17.700,- frá árinu 2018 og verða kr. 15.000.- árið 2019.

Hækkun vegna sorpurðunar er óumflýjanleg enda mun það ófremdarástand sem skapast hefur á Suðurlandi vegna þess að ekki finnst urðunarstaður fyrir sorp valda miklum fjárhagslegum álögum á alla íbúa og fyrirtæki á svæðinu. Slíkt verður því miður ekki umflúið.

Umfang sorps hefur aukist mikið síðustu misserin og hefur kostnaður vegna sorpurðunar þar af leiðandi margfaldast. Íbúar geta aftur á móti haft bein áhrif á þennan kostnaðarauka með því að minnka það sorp sem fara þarf til urðunar.
Það verður best gert með aukinni flokkun.
-Að lífrænn úrgangur fari í brúnu tunnuna eða safnhauginn þar sem það á við.
-Að allt endurvinnanlegt hráefni fari í grænu tunnuna.
-Að allur fatnaður og allur annar textíll fari til Rauða krossins og að gler fari í gám á gámasvæði.

Flokka þarf grófan úrgang á gámasvæði enn betur en nú er gert til að tryggt sé að ekki sé verið að greiða himinhá gjöld fyrir úrgang sem hæglega gæti farið á jarðvegstipp. Bæjarbúum verða kynntir möguleikar og tækifæri sem felast í aukinni flokkun með sérstökum bæklingi og kynningu sem fara mun fram á næstu vikum.

Í lokin er rétt að geta þess að bæjarstjórn hefur ávallt haft hag bæjarbúa að leiðarljósi og leitast við að halda gjöldum í lágmarki. Það teljum við að hafi tekist við gerð fjárhagsáætlunar árið 2019 þó að utanaðkomandi aðstæður eins og sorpurðun setji nú strik í reikninginn.

Aldís Hafsteinsdóttir
Bæjarstjóri.